Access Consciousness

Access Consciousness je súbor jednoduchých techník a nástrojov. Metóda vznikla v roku 1990 v USA. Zakladateľom je Gary Douglas. Jej cieľom je umožniť širšie vedomie pre každého a vytvoriť svet s väčšími a lepšími možnosťami, aby sa darilo celému ľudstvu. Pomáha meniť realitu s radosťou a ľahkosťou. Staré a nefukčné programy, ktoré spôsobujú fyzické, ale aj psychické problémy, možu odísť. Pomáha zlepšiť komunikáciu s telom a vytvoriť si s ním nádherný vzťah.

Aký život môžeme žiť bez bariér a rôznych obmedzení?

Ponúkam vám tri základné nástroje Access Consciousness:

Všetko v živote ku mne prichádza s radosťou, ľahkosťou a slávou.

Mám záujem o občasné infomácie ohľadom Access Consciousness terapií a ohľadom aktuálnych kurzov, prednášok s touto tematikou